sub_visual_tab sub_visual_mob

커뮤니티

> 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

번호 제목 작성자 작성일 조회
90   정립회관 직원채용 공고

2005-05-25

정립회관  |  2005-05-25  |  조회수 : 2,615

  정립회관   2005-05-25   2,615  
89   열린세상 국민문화운동 지원 주택개조사업 신청

2005-05-24

이강로  |  2005-05-24  |  조회수 : 2,002

  이강로   2005-05-24   2,002  
88   파라다이스복지재단 ‘장애인인식개선사업’ 프로그램 공모

2005-05-24

안현아  |  2005-05-24  |  조회수 : 1,878

  안현아   2005-05-24   1,878  
87   역량있는 실습생 모집건..

2005-05-23

정립회관  |  2005-05-23  |  조회수 : 2,095

  정립회관   2005-05-23   2,095  
86   현대자동차 사회복지 분야 공모 사업 안내

2005-05-16

기획팀  |  2005-05-16  |  조회수 : 1,894

  기획팀   2005-05-16   1,894  
85   2005 장애청소년 해오름 캠프

2005-05-12

관리자  |  2005-05-12  |  조회수 : 2,047

  관리자   2005-05-12   2,047  
84   정립회관장배 바둑대회

2005-04-18

생활체육팀  |  2005-04-18  |  조회수 : 2,086

  생활체육팀   2005-04-18   2,086  
83   공동모금회 차상위계층 생계비 및 의료비 지원사업

2005-04-13

안현아  |  2005-04-13  |  조회수 : 2,083

  안현아   2005-04-13   2,083  
82   KT&G 복지재단 경차 지원사업

2005-04-13

안현아  |  2005-04-13  |  조회수 : 1,959

  안현아   2005-04-13   1,959  
81   치과진료 신청받습니다.

2005-03-29

관리자  |  2005-03-29  |  조회수 : 2,003

  관리자   2005-03-29   2,003