sub_visual_tab sub_visual_mob

커뮤니티

> 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

번호 제목 작성자 작성일 조회
  [코로나 19로 인한 활동지원사교육기관 휴관 안내]

2020-03-10

법인사무국  |  2020-03-10  |  조회수 : 633

  법인사무국   2020-03-10   633  
1267   2020년 제3차 서면 운영위원회 결과 공고

2020-06-08

운영지원팀  |  2020-06-08  |  조회수 : 163

  운영지원팀   2020-06-08   163  
1266   삼애마당 여름호「슬기로운 집콕생활」사진 공모 안내

2020-05-26

김은주  |  2020-05-26  |  조회수 : 124

  김은주   2020-05-26   124  
1265   삼애마당 여름호 사진 공모 안내

2020-05-22

김은주  |  2020-05-22  |  조회수 : 205

  김은주   2020-05-22   205  
1264   정립회관 부분 운영 재개(2020.05.11.~별도 공지시까지)

2020-05-08

운영지원팀  |  2020-05-08  |  조회수 : 682

  운영지원팀   2020-05-08   682  
1263   4월분 업무추진비 공개

2020-05-08

운영지원팀  |  2020-05-08  |  조회수 : 156

  운영지원팀   2020-05-08   156  
1262   정립회관 2020년 제2차 서면 운영위원회 결과 공고

2020-05-07

운영지원팀  |  2020-05-07  |  조회수 : 416

  운영지원팀   2020-05-07   416  
1261   (당첨 결과) 장애인의 날 기념 퀴즈 EVENT 당첨자 공지

2020-04-29

김은주  |  2020-04-29  |  조회수 : 234

  김은주   2020-04-29   234  
1260   장애인의 날 기념 퀴즈 EVENT (20)

2020-04-20

전략기획팀  |  2020-04-20  |  조회수 : 615

  전략기획팀   2020-04-20   615  
1259   3월분 업무추진비 공개

2020-04-07

운영지원팀  |  2020-04-07  |  조회수 : 251

  운영지원팀   2020-04-07   251