sub_visual_tab sub_visual_mob

커뮤니티

> 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

번호 제목 작성자 작성일 조회
1508   10월분 업무추진비 공개

2023-11-03

운영지원팀  |  2023-11-03  |  조회수 : 423

  운영지원팀   2023-11-03   423  
1507   2023년 3차 이용자 모니터링단 회의 결과 공지

2023-11-01

박민아  |  2023-11-01  |  조회수 : 456

  박민아   2023-11-01   456  
1506   2023년 정립회관 제3차 운영위원회 결과 보고

2023-11-01

운영지원팀  |  2023-11-01  |  조회수 : 444

  운영지원팀   2023-11-01   444  
1505   정립회관 개관기념일 휴관안내

2023-10-25

운영지원팀  |  2023-10-25  |  조회수 : 507

  운영지원팀   2023-10-25   507  
1504   직원 채용공고(계약직 수영교사)

2023-10-24

운영지원팀  |  2023-10-24  |  조회수 : 519

  운영지원팀   2023-10-24   519  
1503   사회복지사II 최종 합격자 공고

2023-10-20

운영지원팀  |  2023-10-20  |  조회수 : 566

  운영지원팀   2023-10-20   566  
1502   사회복지사I 최종 합격자 공고

2023-10-20

운영지원팀  |  2023-10-20  |  조회수 : 520

  운영지원팀   2023-10-20   520  
1501   직원 채용공고(수영센터 미화원)

2023-10-20

운영지원팀  |  2023-10-20  |  조회수 : 446

  운영지원팀   2023-10-20   446  
1500   사회복지사II 1차 서류전형 합격자 공고

2023-10-19

운영지원팀  |  2023-10-19  |  조회수 : 640

  운영지원팀   2023-10-19   640  
1499   사회복지사I 1차 서류전형 합격자 공고

2023-10-19

운영지원팀  |  2023-10-19  |  조회수 : 539

  운영지원팀   2023-10-19   539