sub_visual_tab sub_visual_mob

커뮤니티

> 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

번호 제목 작성자 작성일 조회
  보일러기사 채용공고(1명)

2021-05-06

운영지원팀  |  2021-05-06  |  조회수 : 15

  운영지원팀   2021-05-06   15  
  4월분 업무추진비 공개

2021-05-03

운영지원팀  |  2021-05-03  |  조회수 : 21

  운영지원팀   2021-05-03   21  
  2020년 정립회관 결산 공고

2021-03-31

김한나  |  2021-03-31  |  조회수 : 116

  김한나   2021-03-31   116  
  2021년 정립회관 예산 공고

2021-03-31

김한나  |  2021-03-31  |  조회수 : 114

  김한나   2021-03-31   114  
  2020년 후원금(품) 수입 및 사용 내역 결과 공개

2021-03-30

관리자  |  2021-03-30  |  조회수 : 139

  관리자   2021-03-30   139  
  정립회관 수영센터 일일자유수영 시범운영 안내

2021-03-10

조현지  |  2021-03-10  |  조회수 : 5,101

  조현지   2021-03-10   5,101  
1319   보일러기사 채용공고(1명)

2021-04-21

운영지원팀  |  2021-04-21  |  조회수 : 93

  운영지원팀   2021-04-21   93  
1318   2021년 1차 이용자 모니터링단 회의 결과 공지

2021-04-20

심혜림  |  2021-04-20  |  조회수 : 74

  심혜림   2021-04-20   74  
1317   (긴급)보일러기사 채용 재공고

2021-04-14

운영지원팀  |  2021-04-14  |  조회수 : 106

  운영지원팀   2021-04-14   106  
1316   보일러기사 최종 합격자 공고

2021-04-12

운영지원팀  |  2021-04-12  |  조회수 : 84

  운영지원팀   2021-04-12   84